شرکت پالایش گاز خارگ (سهامی خاص)

مجری پروژه های بزرگ صنایعِ نفت، گاز و پتروشیمی

پروژه FLNG

این پروژه بعنوان اولین واحد تولید کننده LNG در کشور و اولین واحد تولید کننده LNG شناور در دنیا است (Floating LNG) که با مشارکت یک شرکت نروژی درحال نهایی شدن می باشد. محل پهلوگیری کشتی تولید کننده LNG در بندرپارس، منطقه ویژه اقتصادی پارس و خوراک آن از فازهای 17 و 18 پارس جنوبی تأمین خواهد شد.